Automatisering dient allereerst voor ondersteuning en
optimalisatie van interne bedrijfsprocessen. Hierbij
wordt de nadruk gelegd op efficiency en kwaliteits-
verbetering van de producten. Daarnaast vindt externe
softwareontwikkeling, advisering en ondersteuning
plaats t.b.v. opdrachtgevers

Bij deze vakdiscipline worden de volgende activiteiten
en werkzaamheden onderscheiden: