Reeds vele projecten zijn naar tevredenheid van opdrachtgevers uitgevoerd.
Tot deze groep behoren: Kadasters, Gemeenten, Rijkswaterstaat, Provincies, Industriële bedrijven, Nutsbedrijven, Aannemers voor wegenbouw en woningbouw, Waterschappen, Defensie, Kadaster, Stichting GBKN, Ingenieursburo’s en Architectenburo’s.