Brede expertise betekent beheersing van vele activi-
teiten. Met uitvoering van genoemde disciplines richt
GeoNed B.V. zich voornamelijk op beheerders van
topografie, infrastructurele voorzieningen, vastgoed
en andere technische bedrijfsmiddelen. Dit vindt
plaats door middel van de onderstaande vak-
disciplines:

Landmeetkunde
Leidingregistratie
Civiele Techniek
Engineering
Automatisering
Detachering