Een volkomen nieuw softwareproduct, volledig
ontwikkeld door GeoNed B.V., is Visual-R. Dit informa-
tiesysteem zorgt voor het grafisch presenteren en
visualiseren van administratieve gegevens. Gegevens,
zoals mutaties, peilbuizen, schetsen, lantaarnpalen,
bomen e.d. kunnen vanuit de database direct worden
gepresenteerd op een overzichttekening (kleinschalig
of grootschalig). Analyses, selecties van gepresen-
teerde gegevens zorgen daarbij voor extra
managementinformatie. Deze gebruiksvriendelijke
software biedt de gebruiker extra flexibiliteit voor
tabelinvoer, selecties, presentaties, printopties e.d.

Toepassingen voor Visual-R zijn o.a.: mutatie-
registratie, mutatie-inventarisatie, projectvoortgang,
grondslagoverzicht, hoogtemerken, bomenbestand,
kunstwerkenoverzicht, verkeersbordenoverzicht,
overzicht van vergunningen, puntenbestand, overzicht
reconstructies, overzicht van offertes e.d.